Tlačiť
Žiadosť o vystavenie/predĺženie kánonickej misie
– potrebné údaje – doplnenie [ACEN 2 (2009) 30. 6. 2009]

Úplná žiadosť o kánonickú misiu pre katechétov na Vyučovanie náboženstva (VN) a na Náboženskú výchovu (NV) musí obsahovať tieto údaje:

1. Meno, priezvisko a titul.

2. Ak ešte študuje, uviesť v ktorom ročníku.

3. Dátum narodenia.

4. Bydlisko.

5. Krátke ohodnotenie katechétu (koľko rokov učí, ako sa s ním spolupracuje, ako sú s ním spokojní – vedenie školy, žiaci, zodpovedný kňaz).

6. Koľko hodín týždenne katechizuje v škole kňaz (príp. kňazi vo farnosti - farár, správca farnosti, kaplán, kapláni)

Formulár žiadosti  pre ZŠ a SŠ - doc.

Formulár žiadosti pre ZŠ a SŠ - pdf.

Formulár žiadosti pre MŠ - doc.

Formulár žiadosti pre MŠ- pdf.